Czy znasz wszystkie formy społecznego zaangażowania biznesu?

Napisane przez admin |19 Oct 15 | 0 komentarzy

Czy znasz wszystkie formy społecznego zaangażowania biznesu?

 

Przy omawianiu obszarów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, warto przyjrzeć się bliżej temu, który zdecydowanie przeważa wśród ogólnej liczby podmiotów gospodarczych podejmujących działania CSR. Mówimy tu o społecznym zaangażowaniu biznesu (ang. CCI – Corporate Community Involvement), które jest nieodłącznym elementem koncepcji CSR. Sprowadza się ono do wszelkich działań podejmowanych względem społeczności na rzecz jej rozwoju oraz poprawie jakości życia w różnych aspektach. Społeczne zaangażowanie biznesu obejmuje więc budowanie pozytywnych relacji między instytucją a społecznością, okazywanie jej wsparcia oraz rozwiązywanie kluczowych dla niej problemów. CCI jest zauważalne zwłaszcza na drodze działań małych i średnich przedsiębiorstw, które funkcjonując na lokalnych rynkach mają znaczący wpływ na kształt życia otaczających je mieszkańców. To oddziaływanie, wykorzystane przez firmę w odpowiedzialny sposób, może pozwolić jej na zbudowanie silnej i trwale zakorzenionej marki wśród lokalnej społeczności oraz przychylność otoczenia władz i mediów. Spójrzmy, jakie formy mogą przybierać działania CCI w naszych firmach.
Jedną z podstawowych form społecznego zaangażowania biznesu jest wsparcie finansowe. To dzięki niemu osoby potrzebujące mogą otrzymać odpowiednią pomoc, a inicjatywy społeczne swobodnie się rozwijać. Przynoszącym bardzo dobre rezultaty rozwiązaniem okazuje się nawiązanie partnerstwa z organizacją pozarządową (stowarzyszeniem, fundacją) lub lokalnym samorządem. Oba te podmioty zazwyczaj mają dobrze zdiagnozowane aktualne problemy i potrzeby społeczne w środowiskach, w których funkcjonują. Pomoc osobom chorym i ubogim, wprowadzenie nowych technologii do szkół i domów kultury, wsparcie podmiotu ekonomii społecznej, zorganizowanie rodzinnego pikniku historycznego, szerzenie lokalnej przedsiębiorczości, ufundowanie biletów do teatru dla seniorów… – warto konkretnie zidentyfikować cel naszej inwestycji i dopasować partnera społecznego odpowiednio do wizerunku naszej firmy, co w dłuższej perspektywie pozwoli w pełni wykorzystać potencjał obu stron.
Warto jednak pamiętać, że środki pieniężne nie stanowią jedynej formy pomocy. Dla wielu grup społecznych równie istotna okazuje się doraźna pomoc rzeczowa – przekazanie darowizny, nadwyżki z produkcji czy już niepotrzebnego, ale działającego sprzętu. Dla wielu stowarzyszeń czy organizacji przydatne będzie również udostępnianie infrastruktury firmy na ich potrzeby (np. powierzchni biurowej, sali z rzutnikiem, sprzętu komputerowego) oraz służenie swoją wiedzą poprzez udzielanie konsultacji z danej dziedziny, czy oferowanie bezpłatnych usług na potrzeby organizacji. Wysoko cenione przez lokalne środowisko jest również tworzenie nowych miejsc pracy przez przedsiębiorstwa oraz oferowanie mieszkańcom szkoleń i kursów edukacyjnych, poszerzając ich kompetencje.
Niewystarczająco spopularyzowaną w Polsce formą społecznego zaangażowania biznesu wciąż pozostaje wolontariat pracowniczy, czyli angażowanie pracowników w działania na rzecz danej społeczności. Jest to poświęcanie określonego czasu aktywności zawodowej pracownika na działania związane z wsparciem danych inicjatyw społecznych lub działań dobroczynnych. Firma powinna zachęcać pracowników do takich działań i dobrać ich zakres tak, aby mogli oni jak najlepiej wykorzystać swoje predyspozycje i umiejętności. Taki wolontariat, zwłaszcza w kilkuosobowej grupie to świetny sposób na integrację pracowników firmy poprzez wspólne działanie, niepowtarzalna okazja do lepszego poznania siebie nawzajem w niecodziennych sytuacjach oraz gwarantowana satysfakcja.

 


Dołącz do newslettera, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi społecznego zaangażowania biznesu.
Powrót do bloga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi społecznego zaangażowania biznesu.

Zamknij