Co zrobić, aby komunikacja między biznesem a NGO układała się dobrze?

Napisane przez admin |09 Mar 16 | 0 komentarzy

Co zrobić, aby komunikacja między biznesem a NGO układała się dobrze?

Proces budowania komunikacji jest niezwykle ważnym elementem każdego przedsięwzięcia. To od niego w znacznym stopniu będzie zależał efekt końcowy naszej współpracy z partnerami.

Zwłaszcza podczas nawiązywania współpracy międzysektorowej (biznes – NGO) obie strony na początku zazwyczaj muszą włożyć wiele wysiłku w to, by ustalić wspólne stanowisko i drogę działania. Jednak poprzez świadomość, że współpraca w konkretnym celu pozwoli lepiej wpłynąć na realizację wyznaczonych priorytetów i zadań okazuje się, że jest to wyzwanie do osiągnięcia.

Początkowy i bardzo ważny krok dla zbudowania odpowiedniej komunikacji to zdobycie wzajemnego zaufania i jego utrzymanie podczas całości trwania działań. Z naszego punktu widzenia tylko taka postawa jest sensowna i pozwoli na podejmowanie dalszych działań z przekonaniem, że będą one korzystne dla interesariuszy obu stron, i przede wszystkim, że będą one realizowane z odpowiednim zaangażowaniem.

Każde NGO nawiązujące współpracę z podmiotem komercyjnym musi być świadome reguł i praktyk panujących w biznesie, przykładowo takich jak odpowiedzialność i rzetelność w działaniach, stałe monitorowanie procesów, czy wywiązywanie się z ustalonych terminów. Z kolei kadra menedżerska firmy powinna wykazać się wsparciem i wyrozumiałością dla swojego partnera społecznego. Pamiętamy, że z punktu widzenia obydwu sektorów, dobór partnera ma znaczenie. Przed przystąpieniem do współpracy, każda ze stron powinna mieć możliwość poznania siebie nawzajem i przedstawienia własnych oczekiwań. Tutaj kluczowe okazuje się zrozumienie wzajemnych potrzeb i możliwości. Ponadto akceptacja, otwarta postawa chętna do wspólnego działania oraz inicjowania nowych rozwiązań to czynniki, które mogą przynieść fantastyczny efekt końcowy – nawet jeśli style pracy obu podmiotów bardzo się od siebie różnią.

1. Zakreślenie wspólnych celów i oczekiwań. To niezbędny krok decydujący o efektywności komunikacji podczas całego procesu działań. Jasno ustalone priorytety na początku pozwolą budować następne etapy wspólnego przedsięwzięcia oraz ułatwią zmierzenie się z jego realizacją.

2. Umiejętne dostosowywanie się do możliwości partnera. Każdy projekt wymaga podjęcia pewnych inwestycji związanych z korzystaniem z własnych zasobów. Każdy podmiot ma inne możliwości w tym zakresie. Wsłuchanie się w potrzeby jak i świadomość ograniczeń naszego partnera pozwoli jeszcze lepiej uzgodnić, co jesteśmy w stanie wspólnie razem osiągnąć.

3. Wyznaczenie koordynatorów działań po obu stronach. Takie osoby, reprezentujące i odpowiedzialne za konkretny projekt, będą dbały za przepływ informacji i staranność wykonywania działań. Ułatwi to zarządzenie całym projektem i usprawni dynamikę współpracy.

4. Otwartość. To podejście jest bardzo pożądane we współpracy międzysektorowej, która często wymaga podejmowania przez nas nowych aktywności, czy wprowadzania dotychczas nieznanych nam schematów działań. Warto pamiętać, że otwarta przestrzeń sprzyja naszemu rozwojowi – w takiej sytuacji rodzi się wiele nowych pomysłów i nietypowych rozwiązań problemów.


Dołącz do newslettera, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi społecznego zaangażowania biznesu.
Powrót do bloga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi społecznego zaangażowania biznesu.

Zamknij