7 obszarów CSR

Napisane przez admin |20 Aug 15 | 0 komentarzy

7 obszarów CSR

Wiemy już, co to CSR i jaka jest jego filozofia, ale czy zdajemy sobie sprawę jak wielki obszar obejmuje?

W 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO opublikowała normę ISO 260000, która określa kluczowe obszary w koncepcji CSR. Są to:

Prawa człowieka – obejmują fundamentalne zasady i prawa człowieka w pracy: rozpatrywanie praw osobistych i obywatelskich oraz niedyskryminowanie pracowników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – obejmuje odpowiedzialne praktyki wobec pracowników: formę zatrudnienia, warunki pracy i ochronę socjalną, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewnienie rozwoju człowieka w miejscu pracy.

Środowisko naturalne – obejmuje rekompensowanie i minimalizowanie negatywnego wpływu działalności gospoarczej na środowisko: aktywne działanie na rzecz jego ochrony, zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz przywracanie siedlisk przyrodniczych.

Uczciwe praktyki biznesowe – obejmują przeciwdziałanie różnego rodzaju nadużyciom, m.in. korupcji oraz prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z prawem i normami etycznymi. Uczciwe praktyki operacyjne obejmują również uczciwą konkurencję, poszanowanie praw własności i odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną.

Sprawy konsumenckie – dotyczą uczciwego marketingu: prezentowania prawdziwych i obiektywnych informacji oraz uczciwych praktyk dotyczących umów, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, zrównoważonej konsumpcji, odpowiedzialnej obsługi konsumenta, rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów, ochrony danych i prywatności konsumenta oraz jego edukację i rozwój świadomości.

Zaangażowanie i rozwój społeczeństwa – obejmuje inwestowanie na rzecz rozwoju kapitału społecznego, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwijanie umiejętności społeczności, pobudzanie rozwoju i ułatwianie dostępu do technologii, edukacji i kultury.

Zarządzanie organizacją – obejmuje zarządzanie podmiotem gospodarczym w sposób zgodny z prawem, etyczny i przejrzysty oraz uwzględniający oczekiwania interesariuszy.Dołącz do newslettera, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi społecznego zaangażowania biznesu.
Powrót do bloga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi społecznego zaangażowania biznesu.

Zamknij